Om oss

Historia…

Det började 1927, Slakteriet startades och har under många år ägts av familjen Schönberg och kallas därför av många i folkmun fortfarande ”Schönbergs slakteri”. 1968 Blev det ursprungliga slakteriet utdömt och ett nytt fick byggas.

Hans och Stig Schönberg var de sist av drev slakteriet av släkten Schönberg, tyvärr drabbades de av en olyckshändelse 1981 där Hans gick bort. Stig och Hans hade gemensamt utfört allt kring slakteriet men Hans bortgång chockade Stig så djupt att han inte längre mäktade med att driva slakteriet ensam.

Widar Molén, som var en bekant till Stig, klev då in och hjälpte Stig under en tid. Widar hade egen gård i Tierp som han låtit bygga ut vilket gjorde att han inte kunde bli kompanjon med Stig när den frågan kom. Istället fick Kjell Larson, som var verkare på en verkstad i Möklinta, frågan om att bli kompanjon med Stig. Under några år drev de slakteriet tillsammans men Kjell hade svårt att förstå hur branschen fungerade vilket ledde till många diskussioner mellan Stig och Kjell.

1991 såldes slakteriet till Janne Östlin och Göran Andersson. De fick köpa slakteriet lite för dyrt och redan efter 9 månader gick det i konkurs. Efter flera turer med konkursförvaltaren fick sedan Widar Molén ta över slakteriet 1992 med sin gamle vän Stig i bakgrunden.

Under Widars tid som ägare kom EU´s nya direktiv om slakt som gjorde det besvärlig för honom där han blev tvungen att minska slakten från ca 60 st djur i veckan till 20 st. För att öka antalet djur ställdes kravet om ombyggnation för 3 miljoner kronor för EU anpassning av fastigheten. Han kände att det inte var hållbart att driva vidare utan kontaktade Göran Karlsson och Stefan Selin från Faringe. De hade en egen verksamhet hemma på gården där de styckade och sålde nötkött under varumärket Faringe Kött. De tog över driften 1997 med Widar som mentor under det första året. Under det året ändrade även EU tillbaka sina regler så att anläggningen blev godkännd för samma antal slaktdjur som tidigare.

2004 såldes slakteriet till Lars-Henrik Säfström, Peter Wängemar och Nicklas Forsgren de drev det fram till 2010 då de gick in i en koncern med Andersson och Tillman i Uppsala. Tillsammans startade de Lövstakött AB. 2017 valde Peter och Lars-Henrik att köpa ut Faringekött från koncernen och driver idag det själva.