Faringe Kött och Slakt är ett slakteri i Heby kommun med anor sedan 1927. På företaget slaktas och styckas både nöt, lamm och häst. De nuvarande ägarna har drivit företaget sedan 2004.
 
Vi på Faringe arbetar aktivt med miljöfrågor och närproducerat är därför ett viktigt fokus för oss. Det betyder bland annat att leverantörerna finns i ett område av cirka 15 mil. Produkterna som styckas säljs i mångt och mycket i samma geografiska område. Vi hjälper även lantbrukare att slakta återtag för egen produktion.

Hudar säljs inom närområdet till Tärnsjö Garveri AB där de förädlas för att sedan bli till bland annat barnskor. Detta är ett exempel på vårt helhetstänk.

Faringe Kött ser som en av sina viktigaste uppgifter att ta hand om djuret på bästa sätt.  Sedan hösten 2011 erbjuder Faringe Kött också livdjursförmedling tillsammans med sitt dotterbolag Lövsta Kött.

Idag är vi 14 anställda som alla arbetar för att ge våra kunder kött av bästa kvalitet.

Vi är även KRAV-godkända!

Faringe Kött och Slakt

logo kravmarkt