Slakteriet startades och har under många år ägts av familjen Schönberg och kallas därför av många i folkmun fortfarande ”Schönbergs slakteri”.

Verksamheten började på en annan fastighet 1919 men har drivits här i Karlsberg (Huddunge by) sedan 1927.

Så här kunde det se vid en köttleverans på 1920-talet:

bild_002bbild_003bbild_004b

Familjen

Kortet är från invigningen av ny tillbyggnad från januari 1988.
Med på bild är från vänster Stig Schönberg, Vidar Molèn, Anders Westling